Mūsu kompānijas panākumu noslēpums

Attālināts darbs
Mūs kompānija uzsāka darbību 2019. gadā, kā 100% attālinātā aģentūrā, kas atlasa IT-speciālistus. Tas ļauj mums strādāt atrodoties dažādos pasaules nostūros, strādāt mums ērtā vidē, laikā un neatkarīgi no ģimenes vai citiem apstākļiem, tādiem kā COVID-19 pandēmija. Darbs no attāluma iespējo lielisku speciālistu sadarbošanos neatkarīgi no dzīves vietas, ka arī ļauj turpināt darbu neskatoties uz dažādiem faktoriem, kas notiek mūsdienu pasaulē.
Mēs esam komanda!
Viss cilvēciskais mums nav svešs, bet mēs cenšamies izvēlēties visu to labāko. Saliedētība, labvēlīgums, atklātība, pieredzes apmaiņa, empātija attiecībā uz kopējo darbu un vienam pret otru, kā arī parasta, cilvēciska komunikācija sniedz augsta līmeņa efektivitāti un novērš profesionālo izdegšanu.
Mēs izmantojam lielu mūsdienu attālo sakaru arsenālu, kas ļauj mūsu komandai, kaut arī virtuāli, bet kļūt tuvākiem, neskatoties uz mūsu dzīves vietu.
Līdzsvars
Mūsu kompānija piedāvā elastīgu grafiku visiem mūsu darbiniekiem un 100% brīvību sava darba laika noteikšanā. Ģimenes un citi apstākļi netraucē mūsu darbiniekiem sasniegt vēlamo rezultātu un atļauj saglabāt līdzsvaru starp darba pienākumiem un privāto dzīvi.

"No A līdz Z"

Jaunumu meklēšana un atklāšana - tas ir mūsu stils.

"Viens par visiem un visi par vienu!"

Mūsu kompānijas “ITSherlock” viena no stratēģijām ir demokrātiskais stils. Tas ietver sevī vienlīdzīgas tiesības un iespējas priekš visiem uzņēmuma biedriem IT-speciālistu meklēšanā atbilstoši mūsu klienta prasībām un noteikto mērķu sasniegšanā. Mūsu aģentūras galvenā vērtība ir rūpes par katra komandas biedra labklājību, ņemot vērā  profesionālas un personīgās prasības. “Vienotība dažādībā” rada izcilu korporatīvo ētiku un ideju “kokteili”. Katra darbinieka darbs tiek novērtēts tikai un vienīgi balstoties uz tā sasniegumiem un efektivitāti un mūsu kompānija ir pret jebkādā veida diskrimināciju. Kompānijā katram darbiniekam nodrošina vienādas iespējas profesionālajā izaugsmē un materiālo atbalstu par viņa personīgo ieguldījumu uzņēmumā.

Klientu prasības ir mūsu primārais likums.

Mūsu uzņēmums piedāvā klientiem pilnu personāla atlases pakalpojumu klāstu - “no A līdz Z”, sākot ar kandidātu sarakstu, līdz pat kandidātu profesionālā profila apkopošanai ar obligātiem vai vēlamiem kritērijiem, personīgo vai pat psiholoģisko īpašību izskatīšanu. 

Mūsu kompānijas statistika parāda, ka apmēram viena ceturtdaļā no visiem uzņēmumu darba piedāvājumiem tiek iesniegti sieviešu dzimtes kandidātiem. Savukārt, ir svarīgi piebilst, ka sieviešu profesionālās prasmes nav zemākas par vīriešu prasmēm, tāpēc mūsu kompānija uz vienlīdzīgiem pamatiem izskata abu dzimumu kandidātus. 

“No A līdz Z” kandidātu izskatīšana nodrošina balansu starp atlases daudzveidību un dzimumu līdztiesību, kas izraisa kvalitātes uzlabojumus šajā konkrētajā pakalpojumā.