Kompānija ITSherlock ir kvalitatīvs projekts, kurš tika dibināts pašā Baltijas sirdī - Latvijā. Neskatoties uz to kā, mūsu uzņēmums ir multikulturāls, kurā darbojās pārstāvji no Baltijas un Eiropas Savienības valstīm. Mēs piedāvājam profesionālus un efektīvus pakalpojumus nodrošinot mūsu klientus ar kandidātiem IT jomā, kuri atbilst dažādām klienta prasībām. 

Kandidātu meklēšana ar iespējamu nodarbinātību un pārcelšanos uz Eiropu tiek veikta pilnā saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām.

Mūsu kompānija uzsāka darbību 2019. gadā, kā attālināta aģentūra ar rekruteru komandu. Visiem darbiniekam ir bagāta pieredze šajā jomā, augstākā izglītība dažādākās sfērās un dažādu Eiropas Savienību valodu prasmem, kas atvieglo mūsu komunikāciju gan ar mūsu klientiem gan ar IT-speciālistiem. 

Jūsu panākumi ir mūsu panākumi, tāpēc aicinām veidot izdevīgu sadarbošanos abām pusēm!